Bezpłatna wycena


KONTAKT : tel. + 48 605 681 630  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Regulamin Świadczenia Usług przez DOBRE-TLUMACZENIA.PL

 

Rodzaje tłumaczeń

1. DOBRE-TLUMACZENIA.PL wykonuje tłumaczenia poświadczone (przysięgłe) i zwykłe, ustne i pisemne.

2. Tłumaczenia w trybie normalnym (do 10 stron dziennie) wykonywane są w ciągu 3 dni od otrzymania zlecenia lub w innym uzgodnionym terminie, krótszym lub dłuższym. W przypadku stałych klientów lub małej ilości bieżących zleceń możliwe jest wykonanie tłumaczenia na następny dzień po stawkach za tryb normalny. Za tłumaczenie do 2 stron na ten sam dzień lub następny nie pobiera się dodatkowych opłat.

3. Tłumaczenia w trybie ekspresowym  wykonywane są w ciągu 24h od otrzymania zlecenia lub w innym terminie w zależności od liczby stron. Kwota +25% naliczana jest od każdej strony.

4. Tłumaczenia w trybie superekspresowym lub w trybie „24h” (10 stron dziennie) wykonywane są na ten sam lub na następny dzień w zależności od liczby stron i możliwości tłumacza, po uprzednim ustaleniu z Klientem terminu wykonania zlecenia. Kwota +50% naliczana jest od każdej strony.

5. DOBRE-TLUMACZENIA.PL nie poświadcza tłumaczeń wykonanych przez tłumaczy, z którymi stale nie współpracuje.

6. Dokument do tłumaczenia poświadczonego powinien zostać dostarczony w oryginale. W przeciwnym razie tłumacz umieszcza w tłumaczeniu wzmiankę, iż zostało ono wykonane na podstawie kopii lub dokumentu elektronicznego. Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwe jest okazanie oryginału dokumentu przy odbiorze tłumaczenia.

Zamówienie tłumaczenia

7. Realizacja zlecenia rozpoczyna się z chwilą wyraźnej akceptacji zlecenia przez DOBRE-TLUMACZENIA.PL. Samo przesłanie dokumentu do tłumaczenia, bez otrzymania potwierdzenia ze strony DOBRE-TLUMACZENIA.PL nie oznacza przyjęcia zlecenia.

8. Stawka za stronę lub całkowity koszt tłumaczenia danego projektu ustalany jest indywidualnie w drodze wyceny, umożliwiającej uzyskanie znacznych zniżek od cen podanych w cenniku i podlega negocjacji.

9. Przy zamówieniach powyżej 1000 zł DOBRE-TLUMACZENIA.PL może wymagać wpłaty zaliczki w wysokości 50% wartości zlecenia.

10. W przypadku odwołania zlecenia po akceptacji zamówienia i rozpoczęciu tłumaczenia, Klient zobowiązany jest do uregulowania należności za tłumaczenie w wysokości odpowiadającej bieżącemu zaawansowaniu pracy tłumacza w 100% i w 20% za tekst jeszcze nie przetłumaczony.

11. Wszystkie dokumenty i materiały pomocnicze powierzane przez Klienta są traktowane jako poufne i nie są w żaden sposób udostępniane osobom trzecim.  Na życzenie klienta DOBRE-TLUMACZENIA.PL przesyła oświadczenie o zachowaniu poufności.

Płatności

12. Podstawą do rozliczeń jest strona obliczeniowa wykonanego tłumaczenia, która obejmuje 1500 znaków ze spacjami w przypadku tłumaczenia zwykłego i 1125 znaków w przypadku tłumaczenia poświadczonego (przysięgłego). W przypadku tłumaczeń przysięgłych opisy pieczęci, podpisów, itp. wliczają się do ilości znaków strony tłumaczenia, nie wlicza się natomiast treść formuły poświadczającej oraz znaku -/- kończącego każdy akapit.

13. Od stałych klientów za przekroczenie strony do 10% nie pobiera się dodatkowych opłat.

14. O ile strony nie postanowią inaczej, płatność faktury musi nastąpić w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury. Po tym terminie zostaną naliczone odsetki w wysokości 5% wartości zlecenia za każdy dzień zwłoki. Zostanie również wysłane wezwanie do zapłaty wraz z fakturą za koszt tej usługi w kwocie 50 zł + VAT.

15. Autorskie prawa majątkowe do wykonanego tłumaczenia są własnością DOBRE-TLUMACZENIA.PL do chwili uregulowania przez Klienta faktury za tłumaczenie.

Odpowiedzialność i reklamacje

16. Odpowiedzialność materialna za wszelkie szkody związane z wykonaniem tłumaczenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia netto (bez podatku VAT) należnego za wykonanie tego tłumaczenia. DOBRE-TLUMACZENIA.PL nie odpowiada za szkody na rzecz Klienta lub osób trzecich związane z opóźnieniem w dostarczeniu tłumaczenia spowodowane siłą wyższą, trudnościami w przesłaniu dokumentu faksem, drogą elektroniczną, kurierem czy pocztą.

17. DOBRE-TLUMACZENIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za błędy w tłumaczeniu powstałe wskutek błędów i niejasności w dokumencie oryginalnym. Tłumacz może, ale nie musi, zwrócić Klientowi uwagę na ewentualne błędy mogące mieć wpływ na treść tłumaczenia oraz wszelkie inne błędy w dokumencie źródłowym.

18. Reklamacje należy składać pisemnie w terminie 7 dni od daty odebrania tłumaczenia. Po upływie tego terminu, reklamacje nie będą uwzględniane. W przypadku uznania reklamacji, tłumaczenie zostanie poprawione lub zostanie udzielony rabat.

Tłumaczenia ustne

20. Czas pracy tłumacza liczy się od godziny, na którą został zamówiony do godziny, w której został zwolniony z wykonywania tłumaczenia, i obejmuje ewentualne przerwy w tłumaczeniu.

21. W przypadku odwołania tłumaczenia ustnego na tydzień przed datą wykonania zlecenia, Klient ponosi 25% kosztów wynajęcia tłumacza. W przypadku odwołania tłumaczenia ustnego na 48h przed datą wykonania zlecenia, Klient zobowiązany jest uiścić 50% kwoty wynagrodzenia tłumacza.